Forside > Historie

Historie

I starten af 2013 overtog EnergiMidt ELROs tilbageværende aktiviteter, primært på elforsyningsområdet. Det betød at det hidtidige ELRO amba fik en formue at arbejde med.

ELROs repræsentantskab besluttede på generalforsamlingen den 25. april 2013 at omdanne ELRO amba til foreningen ”ELRO Fonden".
Efter at de respektive myndigheder har accepteret denne omdannelse er ELRO Fonden nu en realitet.